AKONİ GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş

Kullanım hakları.

AKONİ GLOBAL Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi AKONİ GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi AKONİ GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş'a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Akoni Global'a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Akoni Global, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanıması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Akoni Global'in, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

4. Akoni Global web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Akoni Global'ın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Akoni Global'ın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

Akoni Global işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Akoni Global, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanıması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Akoni Global link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Akoni Global dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Akoni Global'dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Akoni Global bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Akoni Global bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Akoni Global'ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

Akoni Global Web Sitesi'nin sahibi Akoni Global İç ve Dış Ticaret A.Ş.'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Akoni Global'ın ya da Akoni Global'ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Akoni Global'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Akoni Global, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanıması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Akoni Global, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanıması ile Akoni Global'ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Bu sitenin kullanım şartları ile getirilen hükümlerin hiç biri, detayları tüketici hakları ve garanti şartları yasalarının getirdiği sorumluluklarımızı ortadan kaldırmaz ya da sınırlamaz.

 

Gizlilik ilkeleri.

Bilgi toplama

Akoni müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel gizlilik haklarına riayet eder. Sistemimiz tamamen internet üzerinde olduğundan; kullanıcıların zahmetsizce tanınabilmesi ve veri güvenliğinin onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adı verilen veriler gönderilir. Müşteri bilgisayarında saklanan bu veriler (cookie) belli aralıklarla güncellenir. Dünyada bir çok firmanın kullandığı kabul gören bu teknoloji ile site performansı en yüksek düzeyde tutulur. Bunun dışında sitemiz üzerinden herhangi bir kişisel bilgi edinme çabası kesinlikle olamaz.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği

Bilgilerinizi ve mahremiyetinizi korumak Akoni için en öncelikli konudur. Bu bilgiler; müşteri, bayi veya bayi yetkililerinin isimleri, adresi, telefonu, e-mail'i ..vs gibi bilgiler olabilir. Akoni bu bilgileri sadece kendi iş amaçlarına uygun bir şekilde kullanır. Bu hassas ve kişisel bilgiler en yüksek güvenlik standartlarında saklanmaktadır: Ve bu bilgiler T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde; yalnızca yetkili personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle korunmaktadır. Bu sistem ayrıca tüm veri tabanımızın güvenliğinden de sorumludur. Akoni bu bilgileri hiç bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, satmayacağını ve hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını taahhüt eder.

 

info@akoni.com.tr